कड़ेगाव
इतिहास
देवस्थाने
स्वास्थ्य
शिक्षण
उद्योग
कृषि
 
 
 
 
 
 
 
 
www.kadegaon.mazegav.com
आपले गाव शोधा
 
 
कड़ेगाव प्रतिनिधि
प्रवीण बापूसो घार्गे
मो. ०९७६८०७८२३०